DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Abdullah Tolu
Abdullah Tolu
Giriş Tarihi : 01-01-1970 02:33
Güncelleme : 01-01-1970 02:33

Lüks araç giderlerinin reddedilmesine ilişkin uygulama Danıştay'dan döndü..!

Vergi uygulamaları ile ilgili olarak hemen her gün birbirinden ilginç özelge ve yargı kararıyla karşılaşıyoruz.

Kimisine gülüp geçiyoruz, kimisine ise "böyle bir özelge/karar olamaz” diye karşı çıkıyoruz. Bazılarında "Maliye haklı", bazılarında ise "İyi ki Danıştay var" diyoruz.

Bazı Düzenlemeler, Maliye ve Danıştay’ı Karşı Karşıya Getiriyor!

Vergi uyuşmazlıklarının büyük bir kısmı; yasal düzenlemelerin açık, basit ve anlaşılır yapılmamasından, yoruma açık bırakılmasından kaynaklanıyor. Yorum yoluyla maddenin kapsamının genişletilmesi ise, her defasında yeni uyuşmazlıklara neden oluyor! Maalesef, geçmişten günümüze bu durum hiç değişmedi. Kısa sürede değişecek gibi de görünmüyor.

Danıştay’ın vergi düzenlemeleri ile ilgili iptal kararlarındaki ana gerekçe; “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin yasa ile konulacağı vergi sistemimizin vazgeçilemez bir unsuru olmakla birlikte, bu duruma aykırı şekilde yapılan bir vergilendirmenin, verginin yasallığı ve hukuk devleti ilkelerini ihlal edeceği tartışmasız olduğu, yasada öngörülmeyen bir hususun tebliğ, sirküler, özelge gibi idari işlemlerle vergilendirilmesinin mümkün olmadığı” şeklinde. 

Bize göre, uyuşmazlıkların önlenmesi için, söz konusu düzenlemelerin sınırlarının tam olarak çizilmesi ve kapsamının net olarak belirlenmesi şart.

Lüks Araçların Giderleri Konusunda Yaşanan Problem!

Uygulamada, sık olmamakla beraber bazı durumlarda Porsche, BMW, Mercedes, AUDİ gibi araçların tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri giderlerinin tamamı vergi matrahının tespitinde indirilecek gider olarak kabul edilmiyor,  bu giderler reddedilmek suretiyle cezalı tarhiyatlar yapılıyor.

Bunun gerekçesi ise, söz konusu lüks araçların şirket faaliyetlerinde kullanılmalarının fiilen mümkün olmaması, şirket ortakları ve üst düzey yöneticileri tarafından şahsi işlerde kullanılması şeklinde izah ediliyor!

Binek Otomobillerin Giderleri İle İlgili Yasal Düzenleme Ne?

Bu konudaki düzenlemeler GVK’nın 40/5 ve 68/5. Maddelerinde yer alıyor.

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye/envantere dahil olan ve işte kullanılan binek otomobillerin giderlerinin tamamı 2019 yılı sonuna kadar vergi matrahının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabiliyordu. Ancak, bu uygulama 2020 yılı başından itibaren değişti.

7194 sayılı Kanunla yapılan ve 2020 yılı başından itibaren yürürlüğe giren bu yeni uygulamaya göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye/envantere dahil olan ve işte kullanılan binek otomobillerin giderlerinin en fazla yüzde 70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabiliyor (GVK Madde 40/5, 68/5). Bu yeni düzenleme, binek otomobillerin tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderlerini kapsıyor.

Maliye’nin Lüks Araçların Giderleri İle İlgili Görüşü Ne?

GVK’nın 40/5 ve 68/5. maddelerinde sadece “kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye/envantere dahil olan ve işte kullanılan binek otomobilleri” ifadesi yer alıyor. Söz konusu maddelerde, binek otomobillerin giderlerinin safi kazancın tespitinde indirilebilmesi bakımından, araçların lüks olup olmadığı yönünden ayrıca yapılmış özel bir bir belirleme bulunmuyor.

Ayrıca, Maliye’nin yaptığı ikincil mevzuat niteliğindeki Tebliğ, Sirküler, Genel Yazı, İç Genelge ve Özelgeler de de bu konuda sınırlayıcı bir düzenleme söz konusu değil. Yani, Maliye’nin markalı bazı binek otomobillerin lüks araç olduğu ve giderlerinin tamamının vergi matrahından düşülemeyeceğine ilişkin açık bir düzenlemesi yok.

Ancak, Maliye’nin yapılan vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporlara göre yaptığı çok sayıda tarhiyat söz konusu.

Danıştay, Bu Konuda Ne Diyor?

Danıştay, GVK’nın ilgili hükümlerinde safi kazancın hesaplanmasında gider yazma açısından aracın lüks olup olmadığı yönünden bir ayırım yapılmaması nedeniyle, markasına bakılmaksızın şirket aktifine kayıtlı binek otomobiller için yapılan olağan bakım, yakıt ve diğer giderlerinin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği görüşündedir.

Konu hakkında verilen yeni tarihli bir kararın özeti şu şekilde:

“Lüks otomobil sınıfında bulunan binek otomobillerin şirket faaliyetlerinde kullanılamayacağı ve şirket ortakları ve yöneticilerinin kişisel kullanımına tahsis edildikleri gerekçesiyle söz konusu araçların giderleri kabul edilmemiş ise de, Kanunda safi kazancın hesaplanmasında aracın lüks olup olmadığı yönünden bir ayırım yapılmadığından, şirket aktifine kayıtlı binek otomobiller için yapılan olağan bakım, yakıt ve diğer giderlerinin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasında Kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır.” (Danıştay 3. Dairesi’nin 31.01.2020 tarihli ve E.2016/13699, K.2020/435 sayılı Kararı)

Sonuç Olarak;

Markalı bazı binek otomobillerin lüks araç olduğu, şirket faaliyetlerinde kullanılmalarının söz konusu olmadığı, ortaklar veya üst düzey yöneticilerin şahsi kullanımlarına tahsis edildiği gerekçeleriyle giderlerinin tamamı reddedilerek yapılan cezalı tarhiyatlar, Danıştay tarafından iptal ediliyor.

İptal gerekçesi ise oldukça basit, Kanunda, safi kazancın tespitinde gider yazma açısından aracın lüks olup olmadığı yönünden bir ayırım bulunmaması.

Bu ve benzeri konularda verilmiş Danıştay Kararları da dikkate alarak, yeni uyuşmazlıklar yaratılmaması gerektiği kanaatindeyiz.

Ne dersiniz!

NELER SÖYLENDİ?
@
Abdullah Tolu

Abdullah Tolu

DİĞER YAZILARI İş Dünyası, VERBİS'e başvuru süresinin uzatılmasını istiyor..! 01-01-1970 02:33 Lüks araç giderlerinin reddedilmesine ilişkin uygulama Danıştay'dan döndü..! 01-01-1970 02:33 Maliye özel okullarda eğitim-öğretim, yemek, servis ve yurt hizmetlerine uygulanacak KDV oranlarına açıklık getirdi! 01-01-1970 02:33 Tasfiye kârı ile tasfiye payının ortaklara dağıtılması arasındaki ince fark..! 01-01-1970 02:33 Kur farkı düzenlemesi iptal oldu, ancak artçı tarhiyatlar devam ediyor..! 01-01-1970 02:33 Eğitimde KDV oranı düştü, şimdi sıra bunun fiyatlara yansımasında..! 01-01-1970 02:33 Bu defa Maliye değil, Danıştay kafaları karıştırdı!.. Peki, şimdi ne olacak.. 01-01-1970 02:33 Stopaj ve KDV oran indirimlerinin yürürlülük tarihi kafaları karıştırdı..! 01-01-1970 02:33 Devreden KDV 250 milyar TL'ye yaklaştı, reel sektöre iadesi için tam zamanı! 01-01-1970 02:33 Şirkete ait konutta oturan patrona vergi şoku!.. 01-01-1970 02:33 Personele tahsis edilen araçların giderlerini ücret sayan uygulama Danıştay'dan döndü!.. 01-01-1970 02:33 Bir taşla sekiz kuş vurma avantajında son 24 saat..! 01-01-1970 02:33 65 yaş ve üzeri emekli vatandaşlarımız için Kira Beyannamesi verme ve ödemesinde son gün, 25 Haziran! 01-01-1970 02:33 Teşekkürler KVKK, VERBİS'e başvuru süresi 3 ay daha uzatıldı, son gün 30 Eylül 01-01-1970 02:33 Site Yönetimleri dikkat!.. Maliye, Yönetim Şirketlerinin, Personele ödediği Kıdem Tazminatlarının yansıtılmasını KDV'ye tabi tutuyor!.. 01-01-1970 02:33 Alıcının satın aldığı konutu işyeri olarak kullanması veya işyeri olarak kiraya vermesi müteahhidin KDV iadesine engel olur mu? 01-01-1970 02:33 'Adat Faizi' hesaplayan şirketlere müjde: Faiz oranı yüzde 10'a düştü..! 01-01-1970 02:33 VERBİS'e başvuruda son gün 30 Haziran, ancak yıl sonuna kadar ötelenmesi şart..! 01-01-1970 02:33 Salgın bitti, Tebligatlar yağmur gibi yağmaya başladı..! 01-01-1970 02:33 Kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesi suretiyle ortaklara bedelsiz 'Pay (Hisse) Senedi' verilmesi işleminin kâr payı dağıtımı sayılacağı hususu netleşti 01-01-1970 02:33 Bankaların 'Kaydi Altın Satışları'na 'Kambiyo Vergisi' geldi..! 01-01-1970 02:33 Vergi levhanızı yazdırmayı unutmayın, son gün 1 Haziran..! 01-01-1970 02:33 'Kâr Payı Dağıtımı' sınırlamasının esasları belli oldu..! 01-01-1970 02:33 65 Yaş ve üstü için 'emlak vergisi ilk taksit' ödemesi ertelendi mi?.. 01-01-1970 02:33 Emlak Vergisi ilk taksidini ödemeyi unutmayın, son tarih 1 Haziran..! 01-01-1970 02:33
NAMAZ VAKİTLERİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA